Etusivu


Business osaamista ja luovaa rohkeutta

Palveluni

Yrityksen tervehdyttäminen ja tuloksen parantaminen

 • Kun yrityksen talous on kovilla, tarvitaan nopeita toimenpiteitä tilanteen tervehdyttämiseksi. Tervehdyttämisen tarkoituksena on nopeasti parantaa yrityksen taloudellista tilannetta, jotta yrityksen arvo ja jatkuvuus taataan ja yrityksen elinkelpoisuus mahdollistetaan.
 • Yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa, jotta sen asiakkaat, henkilöstö ja omistajat ovat tyytyväisiä. Jos yrityksen tulokset eivät ole riittävän hyvällä tasolla, tarvitaan tuloksen parannus. Se voi myös voi olla välttämätöntä rahoitus- tai kasvusyistä.
 • Tilanne saadaan hallintaan, kun on hyvä tilanneanalyysi, suunnitelma ja päätöksiä ja kaikkien sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen; tuloskehitys vauhdittuu. Hyvä johtaminen varmistaa tulokset ja saa kaikki puhaltamaan yhteen hiileen.

Hallituksen jäsen

 • Hallituksen jäsenenä tuon oman osaamiseni yrityksen käyttöön ja vauhtia ja lisäarvoa yrityksen toimintaan. Olen toiminut hallituksen jäsenenä ja Advisor Boardissa hyvin erilaisissa yhtiöissä StartUpeista pörssiyhtiöihin; pääasiassa b-to-b busineksessä, mutta myös b-to-c busineksessä.

Toimin vuokrajohtajana tai vuokrahenkilönä yritysten muutostilanteissa tai tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti asiantuntijaa. Analysoin tilanteen, teen toimintasuunnitelman yhdessä johdon ja omistajien kanssa ja toteutan sen.

Minulla on kokemusta startupeista pörssiyhtiöihin, tuotannosta ja ostoista myyntiin ja markkinointiin ja tietojärjestelmistä, henkilöstöhallintoon ja tuotekehitykseen. Autan yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Minulla on laajat verkostot, joiden avulla päästään nopeasti ja käytännönläheisesti liikkeelle. Toimin yrityksen valmentajana ja mentorina. Olen myös puhuja ja pidän luentoja erityisesti kansainvälistymiseen liittyen.

Hallitustyöskentelyn koen palkitsevana ja opettavaisena. Olen kiinnostunut tuomaan osaamistani yritysten käyttöön myös hallituksessa toimimisen kautta. Intohimoni on kansainvälisessä bisneksessä ja olen ollut siinä mukana koko työikäni. Olen asunut ja tehnyt töitä ulkomailla yli 10 vuotta, sekä idässä että lännessä. Työkieliäni ovat suomen lisäksi englanti, saksa ja ruotsi.

Paras palkkio työstäni on, kun ihmiset ja organisaatiot pystyvät ylittämään omia rajojaan ja kasvamaan ja kehittymään uudelle tasolle − sekä ihmisinä että organisaatioina.

Hyvä johtaja auttaa alaisiaan onnistumaan. Hyvä johtaja on palveluammattilainen. Kun yrityksessä on ongelma, tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa. Kun ajatus kiteytyy ja tavoite selkeytyy, into ryhtyä toimeen valtaa ihmiset.

Turnaround and Change Management Cases since 2000

 • Compliance, Code of Conduct: India and Hungary
 • Startups; Ada, Aware Applications, Bravehair: Finland
 • Subcontracting/Production: Finland
 • Business Sales: Finland
 • Business Sales: Turkey
 • Company Structure and Saving Potential: Finland
 • New Products/Markets: Austria
 • New Products/Markets: Germany

 • Company Sales Strategy: Turkey
 • Sales and Marketing Process Reengineering, Key Customer Concept, New Markets: Germany
 • Turnaround, Restructuring, New Markets: Turkey
 • Business DD, Integration to the Mother Company, 100 days, New Structure and  Processes, New IT Systems: Finland and Hungary
 • Integration to the Mother Company, Turnaround, New Structure and New Processes, New Products: Austria